2 listopada 2021

Oficjalna inauguracja Cyfrowych Poświadczeń Europass

25 października odbyła się oficjalna inauguracja Cyfrowych Poświadczeń Europass, czyli European Digital Credentials For Learning.


Każda szkoła, uczelnia, lub firma szkoleniowa w Europie może bezpłatnie wydawać cyfrowe dyplomy i poświadczyć je e-pieczęcią.

Cyfrowe Poświadczenia uznawane są w całej UE i są równoważne dyplomom lub świadectwom papierowym zawierającym te same informacje.

Dokumenty można wysyłać e-mailem do właścicieli lub bezpośrednio na ich profil Europass za pośrednictwem unikalnego linku.

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z CYFROWYCH CERTYFIKATÓW EUROPASS?

  • Zmniejsza obciążenie administracyjne.
  • Koszt wydania świadectw maleje.
  • Minimalizuje możliwość oszustwa.
  • Rozpoznawane są w ramach europejskiego obszaru edukacyjnego.
  • Skracają czas rozpatrywania wniosków o pracę i zmniejszają koszty weryfikacji certyfikatów.
  • Podpisane pieczęcią elektroniczną (e-Seal), co oznacza, że cieszą się prawnym domniemaniem autentyczności w UE

Polecamy lekturę oficjalnej publikacji: Europass Digital Credentials

Link do filmu instruktażowego: Jak korzystać z Europass Digital Credentials