22 czerwca 2022

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2022 r. 

 

Organizatorem Ogólnopolskiego konkursu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów romskich 2022 r. jest  Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce w Pabianicach.  

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich jest realizowany w ramach zadania systemowego Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030, powierzonego Stowarzyszeniu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

W bieżącym konkursie zostaną przyznane stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów oraz nagrody za osiągnięte wyniki obejmujące rok szkolny 2021/2022. O stypendia oraz nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji mogą ubiegać się dzieci i młodzież pochodzenia romskiego, którzy realizują swoje zainteresowania w jednej z dziedzin: nauki ścisłe, nauki humanistyczne, sztuki plastyczne, muzyka instrumentalna, śpiew, taniec i sport. 

 

Regulamin konkursu 2022  

Karta zgłoszenia 2022 r. 

 

 

Załączniki

Regulamin 2022
Data: 2022-06-22, rozmiar: 52 KB
karta zgłoszenia Konkurs stypendialny
Data: 2022-06-22, rozmiar: 42 KB