2 września 2021

Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej zaprasza do udziału w konkursie „Ambasador Młodego Pokolenia RP”

Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Pan Piotr Mazurek zaprasza do udziału w konkursie „Ambasador Młodego Pokolenia RP” orgaznizowanym  we współpracy z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Konkurs skierowany jest do osób zaangażowanych w działalność społeczną i obywatelską, a także do organizacji, które tę działalność wspierają.

Głównym celem konkursu jest wyróżnienie działalności młodych osób i podejmowanych przez nich inicjatyw oraz zwiększenie zaangażowania młodego pokolenia Polaków w działalność społeczną i obywatelską, a także zachęcanie szkół, organizacji pozarządowych, samorządów, młodzieżowych rad, środowisk naukowych i firm do działania na rzecz młodzieży.

Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Zgłoszenie do Konkursu przesyłać może każda osoba fizyczna do 30. roku życia, każda organizacja pozarządowa oraz młodzieżowa rada. Zgłoszenia należy przesłać do 10 września 2021 roku na adres elektronicznej skrzynki pocztowej: sekretarz.rdzmp@kprm.gov.pl.

Więcej informacji na temat konkursu oraz regulamin konkursu na stronie: https://www.gov.pl/web/dlamlodych/przedluzamy-konkurs-na-ambasadora-mlodego-pokolenia-rp