26 października 2021

Pilotaż standardów w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodzin

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, w ramach współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, rozpoczyna pilotaż standardów w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wspierania rodziny.


Zespół specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka APS, w ramach umowy z MEiN, opracował standardy w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wspierania rodziny, które w pilotażu poddane zostaną praktycznej weryfikacji i ocenie osób i podmiotów zaangażowanych w realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w powiatach.

Zaproszenie do udziału w pilotażu kierowane jest do powiatów oraz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka lub zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Zgłoszenia za pośrednictwem rejestracji elektronicznej na stronie. Więcej informacji na stronie APS

Zapraszamy do udziału w pilotażu!


Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki