10 września 2020

Pomoc i wsparcie dla szkół w ramach walki z COVID – 19

13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej w ramach współpracy z Kuratorium Oświaty w Katowicach oferuje pomoc i wsparcie szkołom z woj. śląskiego w zakresie:

  1. wsparcia logistycznego – polegającego na zabezpieczeniu transportu np. środków ochrony indywidualnej, maseczek, rękawiczek czy środków dezynfekcyjnych z miejsca wyznaczonego przez szkołę do odbioru w szkołach (uzgodnienie terminu poprzez kontakt z mł. chor. Rafałem Rzenno tel. 696-042-077 lub Pani Anna Bargiel               731-013-803,
  2. organizacji i przeprowadzenia webinarium dla nauczycieli z zakresu zapobiegania i opóźniania rozprzestrzeniania SARS -CoV-2 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązującymi od 01 września 2020 r.,
  3. przeprowadzenia zajęć profilaktycznych dla uczniów – szkoleń w ramach godziny wychowawczej.

O w/w zakres wsparcia i pomocy szkoły mogą ubiegać się składając wnioski poprzez platformę wsparcia samorządów, organów sanitarnych i podmiotów leczniczych. Jeśli dana szkoła będzie chciała skorzystać    ze wsparcia 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej,  prosimy o kontakt  telefoniczny (nr tel. podany wyżej) w celu udostępnienia  informacji dotyczących logowania się do platformy.

Zapraszamy szkoły do korzystania ze wsparcia i pomocy!

Filmy dla dzieci i nauczycieli dostępne tutaj.

Adres email do współpracy: 13sbotcimic@gmail.com