3 stycznia 2018

Powszechny rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym

Powszechny rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym – dostępny m.in. dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.


Pobierz dokument