24 listopada 2021

Projekt edukacyjny „Bezpieczne praktyki i środowisko 2021”

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z Partnerami, realizuje program edukacyjny skierowany do uczniów szkół średnich.


Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy. Program porusza tematykę zagrożeń powodujących wypadki oraz sposoby przeciwdziałania im.

Uczestnikom programu przekazana zostanie praktyczna wiedza z zakresu prawa pracy, obowiązków pracodawcy, ubezpieczeń i wielu innych istotnych obszarów. Projekt zakłada możliwość konsultacji z prelegentami nawet po zakończeniu kursu.

Program „Bezpieczne praktyki i środowisko 2021” będzie realizowany poprzez internetowy system do zdalnej komunikacji w formie bezpłatnych, dwudniowych i certyfikowanych kursów dla uczniów szkół średnich.

Terminy:

1-2 grudnia 2021 r. w godzinach: 10:00 – 12:10

lub

8-9 grudnia 2021 r. w godzinach: 10:00 – 12:10

Więcej informacji na stronie http://www.bezpiecznepraktyki.pl/ oraz w załącznikach:

informacje skrócone.pdf

informacje szczegółowe.pdf

harmonogram 1-2 grudnia 2021.pdf

harmonogram 8-9 grudnia 2021.pdf

 

Opracowano na podstawie informacji przekazanych przez organizatora