30 września 2021

Projekt pt: Sztuczna inteligencja dla młodzieży AI4Youth”

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza szkoły do udziału w projekcie AI4Youth (AI for Youth – sztuczna inteligencja dla młodzieży) realizowanym na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Technologii przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk i firmę Software Development Academy.

Projekt AI4Youth adresowany jest do nauczycieli i uczniów liceów ogólnokształcących i techników. Projekt stworzony przez firmę Intel,  finansowany jest w ramach poddziałania 2.4.1 „inno_Lab – centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-20 i ma na celu zwiększenie świadomości w obszarze cyfryzacji, zwłaszcza w zakresie sztucznej inteligencji oraz promowanie nabywania kompetencji przyszłości wśród młodzieży.

Link do formularza zgłoszeń: https://ai4youth.edu.pl/formularz-zgloszenia/

Link do strony konkursu:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/sztuczna-inteligencja-dla-mlodziezy-ai4youth–zapraszamy-do-udzialu-w-projekcie

Więcej informacji:

https://ai4youth.edu.pl/