2 marca 2023

Przedłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń do udziału w konkursach realizowanych w ramach projektu: „Grudzień 1981, Wujek – Pamiętamy. 4 kartki z kalendarza – 13, 14, 15, 16 grudnia 1981” – do 23 marca 2023 r.

Organizatorzy konkursów realizowanych w ramach projektu: „Grudzień 1981, Wujek – Pamiętamy. 4 kartki z kalendarza – 13, 14, 15, 16 grudnia 1981” przedłużyli termin przyjmowania zgłoszeń do 23 marca 2023 r.


Kuratorium Oświaty w Katowicach i Śląskie Centrum Wolności i Solidarności we współpracy z X Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego Akademickim w Katowicach realizują projekt „Grudzień 1981, Wujek – Pamiętamy. 4 kartki z kalendarza – 13, 14, 15, 16 grudnia 1981”. Projekt ma na celu rozbudzanie zainteresowania historią współczesną, kształtowanie szacunku wobec bohaterów, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, pogłębienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym Rzeczypospolitej, wspieranie młodzieży w rozwoju i poszerzaniu własnych zainteresowań. Organizatorzy wraz z Koordynatorem zapraszają dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego do udziału w aktywnościach zaplanowanych w projekcie:

  1. Konferencji online dla nauczycieli organizowanej przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, w ramach której uczestnicy poznają historię powstania Muzeum – Izby Pamięci Kopalni Wujek w Katowicach,
  2. Konkursach dla uczniów i nauczycieli,
  • Gali Finałowej w czerwcu 2023 r.

 Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursów upływa 23 marca 2023 r.

Prace konkursowe należy przesyłać do 19 maja 2023 r.

Osoby do kontaktu:

Koordynator: X Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach, Bogdan Starzyczny, e-mail: wujek81@xlo.pl,  tel. 32 259 77 59,

Organizator: Kuratorium Oświaty w Katowicach, Joanna Końska, tel. 32 606 30 14.

 

Załączniki

Regulamin konkursu publicystycznego
Data: 2023-03-02, rozmiar: 29 KB
Regulamin konkursu teatralnego
Data: 2023-03-02, rozmiar: 28 KB
Regulamin konkursu plastycznego
Data: 2023-03-02, rozmiar: 29 KB
Regulamin konkursu muzycznego
Data: 2023-03-02, rozmiar: 22 KB
Regulamin konkursu nauczycielskiego
Data: 2023-03-02, rozmiar: 29 KB