24 sierpnia 2021

Przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowuje się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego w trybie stacjonarnym. Przekazane zostały dyrektorom wytyczne, a także pakiety edukacyjne dotyczące organizacji szczepień. Przeznaczono 100 mln zł na dodatkowy sprzęt i środki bezpieczeństwa dla szkół. Ministerstwo Edukacji i nauki na bieżąco monitoruje sytuację pandemiczną i informuje o kolejnych działaniach dotyczących bezpiecznego powrotu uczniów do szkół.

Jeszcze przed wakacjami szkoły otrzymały materiały informacyjne: rekomendacje
dla rodziców, informacje o organizacji szczepień, kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19. Na początku lipca poinformowaliśmy o działaniach MEiN w ramach Narodowego Programu Wsparcia Uczniów po Pandemii. W jego skład wchodzą 4 programy mające na celu pomoc uczniom po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

Pod koniec lipca, informowaliśmy również o podejmowanych wspólnie
z Ministerstwem Zdrowia, GIS, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych oraz innymi instytucjami działaniach, które w znaczny sposób przyczynią się do przeciwdziałania COVID-19 i umożliwią bezpieczną naukę w szkołach i placówkach oświatowych
w czasie pandemii. Od początku sierpnia szkoły otrzymują sukcesywnie materiały dotyczące bezpiecznego powrotu uczniów do nauki po wakacjach.

 

Nauka od 1 września w trybie stacjonarnym

Od 1 września 2021 r. wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkole
na zasadach sprzed pandemii. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał dwa rozporządzenia określające sposób realizacji zadań jednostek systemu oświaty
w roku szkolnym 2021/2022 w sytuacji nadal trwającego na terenie Polski stanu epidemii. Informację na ten temat można znaleźć na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-stacjonarna-w-szkolach-od-1-wrzesnia

 

70 mln zł w 2021 roku na program „Aktywna Tablica”

20 sierpnia Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu „Aktywna tablica”. Celem nowelizacji jest doprecyzowanie i wyjaśnienie zapisów programu w związku z uwagami i zapytaniami zgłaszanymi przez szkoły, organy prowadzące i wojewodów w toku jego realizacji w 2020 r. oraz doposażenie szkół w nowe rodzaje sprzętu, stanowiącego wsparcie w realizacji kształcenia na odległość. Szkoły mogą składać wnioski
do 4 września br. W tym roku na ten cel przeznaczono 70 mln zł. Dodatkowe informacje dotyczące programu https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowelizacja-programu-aktywna-tablica

 

Ponad 100 mln zł na środki bezpieczeństwa dla szkół

Przeznaczono ponad 100 mln zł  na środki bezpieczeństwa. Wspólnie z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych (RARS) Ministerstwo Edukacji i Nauki przekaże
do szkół i przedszkoli środki bezpieczeństwa (stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia temperatury przed wejściem do budynku, maseczki, termometry, środki
do dezynfekcji). Ponadto wszystkie szkoły i przedszkola otrzymają środki ochrony osobistej. Trafi do nich łącznie 100 tys. termometrów. Wysłane zostaną także rękawiczki, maseczki i płyn dezynfekujący.

 

Szkolenia dla kadry kierowniczej i specjalistów szkolnych

Od 15 sierpnia Ośrodek Rozwoju Edukacji prowadzi szkolenia dla kadry kierowniczej, specjalistów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych
z interwencji kryzysowej i interwencji wychowawczej.

Dyrektorzy szkół zostaną zobligowani do modyfikacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego o treści związane z przeciwdziałaniem COVID-19
i profilaktyką chorób zakaźnych na podstawie diagnozy czynników chroniących
i ryzyka dla szkoły. Następnie kuratorzy oświaty będą prowadzili monitoring w zakresie przygotowywanych przez szkoły programów wychowawczo-profilaktycznych,
z uwzględnieniem wyników aktualnej diagnozy.

 

Dodatkowe pakiety edukacyjne dla szkół

W tym tygodniu szkoły otrzymają także dodatkowe pakiety edukacyjne. Będą
to filmiki, materiały informacyjne, przykładowe konspekty i scenariusze lekcji
o zdrowiu opracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy
z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym, konsultowane
z Radą Medyczną.

19 i 20 sierpnia zostały przesłane szkołom i placówkom edukacyjnym pakiety informacyjne na temat organizacji szczepień w szkołach. To również jeden z elementów przygotowań do bezpiecznego powrotu do nauki w nowym roku szkolnym.
W materiałach znalazły się m.in. informacje dotyczące zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał był poświęcony kwestii obecności rodziców przy szczepieniu dziecka. Szczegółowy komunikat w tej sprawie można znaleźć na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien–informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek

 

W ostatnim tygodniu sierpnia odbędą się spotkania kuratorów oświaty z dyrektorami szkół, dyrektorów szkół z rodzicami oraz spotkania środowiska szkolnego
z medykami. Kuratorzy oświaty zorganizują konferencje online skierowane
do dyrektorów szkół, w których będą uczestniczyli przedstawiciele podmiotów leczniczych. Konferencje będą dotyczyły programu szczepień nastolatków.

 

Zakładka na stronie internetowej „Bezpieczny powrót do szkoły”

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat przygotowań
do nowego roku szkolnego 2021/2022. Zamieszczamy je na bieżąco na naszej stronie internetowej w specjalnej zakładce na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly

 

Źródło:

Ministerstwo Edukacji i Nauki