5 stycznia 2022

Publikacja PNWM – Meet – join – connect! Narzędzia cyfrowe w międzynarodowej pracy z młodzieżą

Publikacja PNWM –  Meet – join – connect! Narzędzia cyfrowe w międzynarodowej pracy z młodzieżą

Broszura „Meet – join – connect! Narzędzia cyfro­we w międzynarodowej pracy z młodzieżą” ma stanowić pomoc w planowaniu i realizacji projektów międzynarodowych. Pokazuje, jak włączyć narzędzia cyfrowe w spotkania młodzieży online. W zależności od etapu projektu, wiedzy i doświadczenia osób koordynujących broszu­rę można przeczytać „od deski do deski” lub wyko­rzystać tylko jej fragmenty, a zastosowanie przedstawionych narzędzi modyfikować na własne potrzeby. Publikacja w formacie pdf zawiera aktywne linki ułatwiające przenoszenie się do interesujących fragmentów tekstu.

 

Publikacja dzieli się na trzy części:

  1. Cyfrowe zarządzanie projektem

Uwzględniając etapy zarządzania projektem, pierwsza część pokazuje, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy zarządzaniu projektem online.

 

  1. Przykłady z praktyki

Ta część przedstawia przykłady zastosowania narzędzi w międzyna­rodowej pracy z młodzieżą. Znajdują się tu opisy narzędzi przetesto­wanych w praktyce oraz opracowanych specjalnie na potrzeby międzynarodowych spotkań.

 

  1. Narzędzia cyfrowe

Część trzecia to podzielony na kategorie katalog narzędzi online – rożnorodnych, kreatywnych, łatwych w obsłudze, w większości bezpłatnych i zgodnych z wymogami RODO.

 

Treści przewodnika objęte są licencją publiczną CC BY 4.0. Autorem broszury w wersji niemieckiej i angielskiej jest stowarzyszenie IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e. V. (Biuro ds. Międzynarodowej Pracy z Młodzieżą Repu­bliki Federalnej Niemiec). PNWM w porozumieniu z IJAB przetłumaczyła publikację na język polski.

 

Bezpłatna publikacja do pobrania w j. polskim dostępna jest na stronie: https://pnwm.org/publikacje/meet-join-connect-narzedzia-cyfrowe-w-miedzynarodowej-pracy-z-mlodzieza/