4 maja 2022

Trzymamy kciuki za Maturzystów !

Dzisiaj o godz. 9.00 egzaminem z języka polskiego  rozpoczęły się egzaminy maturalne.  W woj. śląskim zamierza przystąpić  do nich 30 193 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół II stopnia oraz 7389 absolwentów z lat ubiegłych. Jutro – egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a w piątek – język angielski na poziomie podstawowym.


Egzaminy są przeprowadzane również w po południu, od godz. 14.00. 4 maja –  język łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony, w czwartek – historia muzyki – poziom rozszerzony, a w piątek – języki: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski – poziom podstawowy.

Egzaminy w terminie głównym zakończą się 23 maja. Wyniki zostaną ogłoszone 5 lipca. Od 1 do 15 czerwca odbędą się egzaminy w terminie dodatkowym dla absolwentów, którzy z powodu szczególnych przypadków losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do egzaminu w terminie głównym.

Wszystkim Maturzystom życzymy sukcesów i jak najlepszych wyników.