4 marca 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

28  lutego 2019 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.2019 r. poz.391)


Załącznik:
Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu