9 grudnia 2021

Scenariusz lekcji z eTwinning – Wirtualny słownik wszelkich pojęć

Podstawą projektów eTwinning jest współpraca, której efektem są wspólne rezultaty. Często jednak ta współpraca postrzegana jest jako prosta wymiana informacji – partnerzy poprzestają na komunikacji, przesyłaniu sobie prezentacji szkół, czy świątecznych tradycji. Tego typu działania są oczywiście potrzebne w projektach, spełniają swoją informacyjną rolę, pomagają nawiązać bliższe relacje, ale są dopiero pierwszym krokiem w kierunku rzetelnej współpracy.

Seria scenariuszy aktywności przygotowanych przez doświadczonych eTwinnerów dedykowana jest początkującym partnerstwom, które chcą rozwinąć aspekt współpracy, poszukują pomysłów na wspólne działania i zastanawiają się od czego zacząć. Z pewnością zainteresują też bardziej doświadczonych członków eTwinningowej społeczności, jako ciekawe i wartościowe elementy, które z powodzeniem można będzie włączyć do niemal każdego projektu.

 

Wirtualny słownik wszelkich pojęć

Ciekawą propozycją aktywności projektowej, która może skutkować wykreowaniem wspólnego wytworu pracy dzieci/uczniów niezależnie od ich wieku, posiadanych kompetencji w zakresie komunikacji oraz podejmowanego tematu projektu, jest wirtualna konwersacja z wykorzystaniem narzędzia VoiceThread.

VoiceThread umożliwia uczniom tworzenie narracji do dowolnej treści opublikowanej na slajdzie aplikacji (w postaci zdjęcia, ilustracji czy pliku wideo). Reakcje uczniów w postaci komentarzy mogą (poza standardowym tekstem) przybierać formę nagrań audio i wideo lub dołączanego pliku zewnętrznego.

Dzięki zastosowaniu poniższego scenariusza partnerzy projektu eTwinning mogą wykreować wspólny słownik pojęć (w języku polskim lub w wielu językach partnerskich).

 

Cele:

  • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w zakresie dostępnym uczniowi, adekwatnie do jego możliwości w zakresie posługiwania się językiem ojczystym lub nowożytnym;
  • Budowanie poczucia sprawstwa w obszarze kreowania wspólnych zasobów sieciowych;
  • Budowanie środowiska współpracy w zespole projektowym (krajowym lub międzynarodowym).

 

Grupa wiekowa:

  • od przedszkola do szkoły ponadpodstawowej

 

Szczegółowe informacje oraz scenariusz zajęć dostępne są na stronie: https://etwinning.pl/wirtualny-slownik-wszelkich-pojec/ .