21 grudnia 2021

Seminarium kontaktowe dla nauczycieli w sektorze Edukacja Szkolna Erasmus+ Media Literacy and Disinformation, online, Bonn, Niemcy, 16-17.02.2022 r.

Starting date of the event: 2022-02-16
Ending date of the event: 2022-02-17
Event venue (city, country): online, Niemcy
Working language: English
Sector: School Education (SE),
Priority: Digital transformation,
Number of participants: 55


Tematyka i cele: 

Istnieje coraz większa potrzeba wykorzystania potencjału technologii cyfrowych w nauczaniu i uczeniu się oraz rozwijania umiejętności cyfrowych dla wszystkich. Umiejętność korzystania z technologii cyfrowych jest jednym z kluczowych zagadnień programu Erasmus+ i jest ściśle powiązana z planem działania na rzecz edukacji cyfrowej (2021–2027). Podczas tego seminarium dziennikarze z Lie Detectors przekażą uczestnikom materiały, które pomogą im rozwiązać problem dezinformacji na zajęciach.

Uczestnicy zapoznają się także z programem Erasmus+ (2021-2027) i możliwościami finansowania działań.

Celem seminarium kontaktowego jest rozpoczęcie mobilności szkół i projektów eTwinning w ramach programu Erasmus+.

Profil uczestników:

Dyrektorzy, nauczyciele pracujący z uczniami w wieku 10 – 15 lat, zainteresowani rozpoczęciem działań projektowych w 2022 r.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji dysponuje 2. miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie w pełni finansowane ze środków programu Erasmus+. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia, a stopień znajomości języka, w którym prowadzone będzie wydarzenie, pozwala na aktywny udział. Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzania.

Dodatkowe informacje i zgłoszenia – do 28 stycznia 2022 roku poprzez stronę:
https://salto-et.net/events/show/DE03_0335_TSS_2022