15 września 2021

Seminarium międzynarodowe programu Erasmus + edukacja szkolna KA 1 online


„Mobility of school pupils in KA1”, online, Łotwa, 27-28.10.2021 r.

Starting date of the event: 2021-10-27
Ending date of the event: 2021-10-28
Event venue (city, country): online, Łotwa, Ryga

Working language: English
Sector: School Education (SE),

Number of participants: 70
Coordinating NA: LV01 – State Education Development Agency

Profile of participants:

This contact seminar is intended for representatives of school education organizations (accredited and non-accredited), such as school leaders, project coordinators or teachers who are strongly interested in implementing pupil mobilities in KA1 projects in Erasmus+ Programme. We invite participants with different levels of Erasmus+ experience, but with the common aim to integrate pupil mobilities into the development plan of their organization.

Themes and goals: 

We would like to explore the new path of Erasmus+ together, by focusing on school pupil mobilities as introduced in the Programme Guide.

The objectives of the contact seminar:

 • to increase the number of participants and promote pupil mobility
 • to facilitate the development and implementation of KA1 pupil mobilities in mobility projects
 • to facilitate In-depth understanding of mobility projects and their qualitative implementation
 • bring together potential partners from different countries eligible to participate as sending / hosting organizations.
 • promote long-term learning mobility of pupils and emphasize its specifics
 • discuss challenges related to the topic, also concerning the pandemic, implementation of virtual mobilities

Expected results: Learning outcomes:

 1. Participants will understand the framework of KA1 and will know the requirements of Erasmus+ applications (accredited, short-term projects).
 2. Participants will know how to connect the organisation’s goals to EU policies.
 3. Participants will understand the requirements of successful Erasmus+ applications/mobility projects.
 4. Participants will know good practices.
 5. Participants will be aware of information about potential partners.
 6. Participants will get a better understanding of the organisational aspects of pupil mobilities and will know the entire mobility project lifecycle.

More information can be found on https://salto-et.net/events/show/LV01_0226_TSS_2020

_____________________________________________________________________

FRSE dysponuje 4. miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenie – do 8 października 2021 roku, za pomocą strony Salto

Warunki uczestnictwa:

Szkolenie jest bezpłatne. Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzania.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia, a stopień znajomości języka, w którym prowadzone będzie wydarzenie, pozwala na aktywny udział.