15 września 2021

Seminarium online Mój pierwszy projekt eTwinning z Ambasadorem – Business Simulation Network czyli przedsiębiorczy uczeń

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza na seminarium online, które odbędzie się w dniach 27 – 29 września 2021 roku. Spotkanie w całości realizowane jest w formie online na platformie eTwinning. Skierowane jest do nauczycieli języka angielskiego oraz nauczycieli doradztwa zawodowego zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych, którzy chcą rozpocząć pracę metodą projektu eTwinning we współpracy z ambasadorem programu eTwinning.

Seminarium poprowadzi p. Justyna Grzegorzyca, ambasadorka programu eTwinning w województwie małopolskim: nauczyciel dyplomowany języka angielskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Od 2016 roku aktywnie uczestniczy w programie eTwinning. Zrealizowała kilka projektów krajowych i międzynarodowych, za które otrzymała Krajowe i Europejskie Odznaki Jakości. Jest koordynatorem szkolnej grupy eTwinnerów. Od 2020 roku należy do elitarnej grupy Szkół eTwinning i chętnie bierze udział we wspólnych aktywnościach i wydarzeniach organizowanych przez eTwinning. Od 2009 roku czynnie współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną.

Uczestnicy seminarium potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do Internetu. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).

Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na wszystkich spotkaniach i wykona zadania kursowe oraz aktywnie przystąpi do realizacji projektu eTwinning, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat jest w formie cyfrowej i wydawany jest bezpłatnie.

Warunki udziału w seminarium:

  1. Posiadanie konta w programie eTwinning.
    Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany: dołącz do społeczności . Rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji.
  2. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.
    W pierwszej kolejności na wydarzenie przyjmowani będą aktywni zawodowo nauczyciele języka angielskiego oraz nauczycieli doradztwa zawodowego nauczający w szkołach ponadpodstawowych, którzy pracują z uczniami posługującymi się językiem angielskim na poziomie B1+ lub wyżej.
  3. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia oraz rozpoczęcia projektu.
    Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i dołączą do wspólnego projektu rejestrowanego przez prowadzącego seminarium ambasadora.

Szczegółowe informacje, program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: http://konferencje.frse.org.pl/projekt33/article/program/lang:pl .

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 22 września 2021  r. o godzinie 23:59.