14 października 2021

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej – jego rola i znaczenie w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej” – konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, zaprasza do udziały w Konkursie Senat Rzeczypospolitej Polskiej – jego rola i znaczenie w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej. Przedsięwzięcie adresowane jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych w związku z przypadającą w 2022 roku setną rocznicą pierwszego posiedzenia Senatu RP. Zasadniczym celem konkursu jest:

– rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania problematyką systemu rządów w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności władzą ustawodawczą,

– doskonalenie umiejętności indywidualnego dokonywania analiz i ocen na podstawie posiadanych informacji oraz konstruowania dłuższej pisemnej formy wypowiedzi (praca pisemna),

– wyłonienie spośród najlepszych uczestników grona laureatów, którym przysługiwać będą uprawnienia wynikające z uzyskanych tytułów.

Dla zwycięzców przewidziano przywileje w postępowaniu rekrutacyjnym na prestiżowe studia I stopnia na Uczelniach Wyższych w Polsce oraz nagrody rzeczowe. Uczestnicy zawodów centralnych otrzymają również certyfikat potwierdzający udział w konkursie.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz regulamin znajdą Państwo również na stronie http://www.owpsw.edu.pl/konkurs-o-senacie-rp

Załącznik:

Regulamin

Załączniki