5 lipca 2022

SIO. Zmiana hasła w systemie zgodnie z rekomendowanymi przez CERT-NASK zasadami bezpieczeństwa

• Logowanie do systemu


Informujemy, że w dniu 07.07.2022 roku o godzinie 15:00 w systemie SIO zostanie uruchomiona możliwość zmiany hasła zgodnie z rekomendowanymi przez CERT-NASK zasadami bezpieczeństwa.

Zmiany w SIO związane z rekomendacjami CERT-NASK obejmują następujące zagadnienia związane z polityką haseł:

  • Zmiana hasła do SIO będzie wymuszana co 90 dni
  • Hasło musi mieć minimum 12 znaków
  • Hasło musi zawierać małe i wielkie litery oraz przynajmniej jeden znak specjalny
  • Pierwszy i/lub ostatni znak hasła nie może być cyfrą lub znakiem specjalnym
  • Hasło nie musi zawierać cyfr
  • W haśle nie można zawrzeć swojego imienia i/lub nazwiska
  • Hasło nie może znajdować się na liście haseł w „Bazie polskich haseł” (https://cert.pl/hasla/) dostępnej na stronie CERT. Jest to lista słabych lub najczęściej stosowanych haseł

Instrukcja dostępna pod linkiem : https://pomocsio.men.gov.pl/logowanie/