30 listopada 2022

SkillsPoland 2022 1 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym POWER Foto 2 dla Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach

SkillsPoland 2022

1 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym POWER Foto 2 dla Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach

Znani są laureaci SkillsPoland 2022 , największego konkursu branżowego w Polsce skierowanego do uczniów szkół branżowych i technicznych, studentów kierunków technicznych oraz do osób rozpoczynających swoją karierę zawodową.

W dniach 23-25 listopada br. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo w Gdańsku odbyła się druga edycja konkursu branżowego SkillsPoland 2022. Trzy dni rywalizacji pozwoliły wyłonić najlepszych specjalistów, którzy będą reprezentować Polskę na międzynarodowym finale EuroSkills 2023.

Podczas konkursu wystąpiło 200 zawodników (gościnnie również uczestnicy zagraniczni), a ich zmagania oceniało 140 sędziów z Polski i zagranicy. Przestrzenie AmberExpo przez 3 dni przyciągnęły ponad 10 tysięcy widzów, którzy poza kibicowaniem mogli spróbować swoich sił w kilkunastu strefach „try a skill” i strefie gamingowej, wziąć udział w warsztatach tematycznych dla nauczycieli, a także odwiedzić targi szkół i strefy partnerskie. Wydarzenie uświetniły panele dyskusyjne z przedstawicielami nauki, biznesu i instytucji publicznych.

Więcej informacji o SkillsPoland 2022 na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji https://www.frse.org.pl/

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu POWER Foto 2 odbyło się 24 listopada 2022 roku podczas wydarzenia Skills Poland 2022 Gdańsk.

Zdjęcie pt. „Kluczem jest precyzja” zgłoszone przez Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach, którego autorem jest nauczyciel szkoły, otrzymało zaszczytne 1 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym POWER Foto 2.

Zdjęcie „Kluczem jest precyzja” przedstawia ucznia Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach, który wprasowuje prowadnice zaworowe w głowice silnika w Karel Student – Regeneracji Głowic w Ostrawie (Republika Czeska) w terminie 21.03.2022 do 15.04.2022.

Uczeń przebywał na mobilności zagranicznej w ramach projektu FRSE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, pod nazwą „Mobilność kluczem do sukcesu – wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów „Tarnogórskiej Sorbony”. Nr projektu 2019-1-PL01-KA102-064478. Partnerem projektu była Educare et Labora s.r.o. Ostrawa.

Realizacja projektu umożliwiła podniesienie jakości kształcenia zawodowego, oferowanego w szkole oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do wymogów europejskiego rynku pracy. Wieloprofilowy Zespół Szkół zamierza być szkołą posiadającą ofertę edukacyjną, dostosowaną do potrzeb zmiennego rynku pracy, dlatego podejmuje inicjatywy w zakresie międzynarodowej współpracy i realizuje zagraniczne mobilności edukacyjne w ramach programów Erasmus+.

Uczestnictwo w mobilności w znaczący sposób zdeterminowało rozwój zawodowy i osobisty uczniów. Dodatkowo uczestnicy mobilności zapoznali się m.in. z obecną sytuacją ekonomiczno-społeczną w Czechach, kulturą organizacyjną związaną z pracą w tym kraju oraz mieli możliwość integracji w międzynarodowym środowisku. Uczniowie na co dzień i podczas pełnienia obowiązków w zakładach pracy komunikowali się przy użyciu języka angielskiego, co pozwoliło im ćwiczyć znane słownictwo, a także poznać nowe zwroty, charakterystyczne dla swojej branży zawodowej. Zdobycie europejskich certyfikatów i narzędzi (Europass Mobilność, Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym oraz Europass- CV) zwiększyło szanse obecnych i przyszłych absolwentów szkoły na zatrudnienie w Polsce i za granicą.

W ramach projektu uczniowie zwiększyli kompetencje interpersonalne oraz rozwinęli w sobie postawy tolerancji i otwartości wobec różnic rasowych i religijnych, stali się bardziej mobilni na europejskim i polskim rynku pracy, nastąpił ich rozwój osobisty, zwiększyła się ich samoocena i pewność siebie, zwiększyli swoje doświadczenie zawodowe i samodzielność.

Nagrody wręczyli: dr hab. Paweł Poszytek Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz Dyrektor Biura Programów Zewnętrznych I Międzysektorowych.

Dyplomy i nagrody dla autora zdjęcia oraz Wieloprofilowego Zespołu Szkół odebrali: Marzena Grzenia – Dyrektor Wieloprofilowego Zespołu Szkół i Kierownik szkolenia praktycznego, koordynator programów europejskich.

Opracowano na podstawie informacji ze strony internetowej FRSE https://www.frse.org.pl/ oraz przekazanych przez Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach