22 września 2021

„Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja” – II nabór wniosków

Zarząd Województwa Śląskiego wyznaczył termin II naboru wniosków
o przyznanie stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja” w roku szkolnym 2021/2022, realizowanego przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Celem niniejszego projektu jest podwyższenie potencjału edukacyjnego uczniów ze szkół ponadpodstawowych (licea i technika), szczególnie uzdolnionym w zakresie przedmiotów matematycznych, informatycznych, języków obcych lub przyrodniczych, uczących się na terenie województwa śląskiego, poprzez wsparcie stypendialne, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami.

Stypendia udzielane będą na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.

 

Termin naboru: od 20 września do 22 października 2021 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz wymaganej dokumentacji są dostępne na stronie internetowej projektu: https://efs-stypendia.slaskie.pl/