31 stycznia 2024

Spotkanie p.o. Śląskiego Kuratora Oświaty z Wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Śląskiego.

P.o. Śląska Kurator Oświaty Aleksandra Dyla spotkała się 30 stycznia 2024 r. z Wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Śląskiego Urszulą Koszutską.

Rozmowa dotyczyła  wsparcia dla poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach programu Fundusze Europejskie.