25 czerwca 2018

Spotkanie Śląskiego Kuratora Oświaty z laureatami olimpiad przedmiotowych i turniejów zawodowych

20 czerwca 2018 r. w auli Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach odbyło się spotkanie Śląskiego Kuratora Oświaty Urszuli Bauer z tegorocznymi laureatami olimpiad przedmiotowych oraz olimpiad i turniejów zawodowych. Listy gratulacyjne z rąk Urszuli Bauer odebrało 99 uczniów wraz z opiekunami oraz dyrektorami szkół, z których pochodziła największa liczba laureatów.
Rok szkolny 2017/2018 był dla wielu młodych, zdolnych ludzi z województwa śląskiego rokiem dużych sukcesów w danej dziedzinie wiedzy. 31 tytułów laureata w olimpiadach przedmiotowych i 59 w olimpiadach i turniejach zawodowych, zdobyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 12 tytułów laureata przypadło uczniom gimnazjów.
Pani Kurator skierowała ciepłe słowa do uczestników spotkania, gratulując osiągniętych wyników oraz życząc dalszych sukcesów naukowych i zawodowych.
Uroczystość została uświetniona koncertem saksofonowym uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach oraz pokazami mody kolekcji autorskiej uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej.