8 września 2023

„Sprawiedliwi z Markowej” – konkurs MEiN i IPN na scenariusz lekcji


Zachęcamy nauczycieli historii i innych przedmiotów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Sprawiedliwi z Markowej”.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu scenariusza 45-minutowej lekcji poświęconej rodzinie Ulmów i stosunkom polsko-żydowskim w czasie II wojny światowej. Laureaci i wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe oraz zaproszenie na finansowany przez IPN wyjazd seminaryjny. Inicjatywa wpisuje się uroczystości związane z beatyfikacją rodziny Ulmów – zamordowanej przez niemieckiego okupanta w zemście za udzielanie pomocy Żydom.

Założenia konkursu przedstawili na wspólnej konferencji prasowej Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek i Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytma.

Wśród najważniejszych celów konkursu są:

 • rozszerzenie warsztatu pracy nauczycieli o kreatywne i innowacyjne metody nauczania historii;
 • poszerzenie wiedzy nauczycieli o zjawisku polskiej pomocy Żydom w czasie II wojny światowej i relacjach polsko-żydowskich podczas okupacji niemieckiej;
 • przybliżenie nauczycielom biorącym udział w konkursie postaci Józefa Ulmy i członków jego rodziny w związku z ich beatyfikacją;
 • wykorzystanie zdobytych w konkursie kompetencji do poszerzania wiedzy uczniów o Holokauście i polskiej pomocy Żydom w czasie II wojny światowej.

 

Zadanie konkursowe

Scenariusz lekcji powinien przekładać się na 45-minutową lekcję szkolną i zostać zrealizowany przez nauczyciela w praktyce. Uczestnik konkursu będzie musiał przedstawić potwierdzające to zaświadczenie podpisane przez dyrektora szkoły.

Scenariusz lekcji musi zawierać:

 • informacje biograficzne dotyczące członków rodziny Ulmów;
 • informacje dotyczące fenomenu polskiej pomocy Żydom podczas II wojny światowej;
 • informacje dotyczące relacji polsko-żydowskich podczas II wojny światowej;
 • informacje dotyczące miejsca Żydów w historii miejscowości lub regionu, w którym mieści się szkoła zatrudniająca nauczyciela.

 

Zgłoszenia konkursowe

Nauczyciele z województwa śląskiego mogą przesyłać swoje zgłoszenia do 30 października 2023 r. na adres poczty elektronicznej kancelaria@kuratorium.katowice.pl  Kuratorium Oświaty w Katowicach.

 

Trzy najlepsze prace w województwie, które zakwalifikują się do ogólnokrajowego etapu konkursu, zostaną wskazane w komunikacie na stronie internetowej kuratorium oświaty nie później niż 10 grudnia 2023 r.

 

Co powinno zawierać zgłoszenie?

 1. dane nauczyciela – autora projektu edukacyjnego:
 • imię i nazwisko nauczyciela,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • nazwę i adres szkoły, w której nauczyciel pracuje
 1. scenariusz 45-minutowej lekcji w formacie PDF. Mogą być do niego dołączone załączniki  zawierające treści ikonograficzne, tekstualne, multimedialne i statystyczne w formie plików: MP3, MP4, PDF, JPG, TIFF, PowerPoint, HTML
 1. skan podpisanych oświadczeń:
 • oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów i wykorzystanie wizerunku, których wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu;
 • oświadczenia dyrektora szkoły, stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.

 

Do pobrania:

 

Źródło: strona internetowa Ministerstwa Edukacji i Nauki