27 maja 2022

Stypendia Pomostowe

Stypendia Pomostowe 

Termin aplikowania od 04.07, h 00:00 do 16.08.2022 r. h 16:00 

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XXI edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Ponad 450 stypendiów pomostowych na I rok studiów czeka na zdolnych, ambitnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł.  

 

Dofinansowane działania:
Przedsięwzięcie polega na fundowaniu stypendiów na pierwszy rok studiów dziennych. Stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy. 

Aplikować o stypendium na I rok studiów mogą maturzyści, którzy:
 

 • zostali przyjęci na I rok stacjonarnych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, na akademickiej uczelni publicznej w Polsce, 
 • pochodzą ze wsi lub miast do 20 tysięcy mieszkańców, 
 • pochodzą z niezamożnych rodzin (dochód brutto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2107 zł),  
 • osiągają dobre wyniki w nauce, 

a ponadto spełniają jeden z czterech warunków: 

 • pochodzą z rodzin byłego pracownika PGR,
  • są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej,
  • pochodzą z rodzin wielodzietnych lub zastępczych lub państwowych domów dziecka,
  • mają rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu. 

Wysokość dofinansowania:
Stypendium na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego. 

Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce oraz wykażą się w czasie studiów aktywnością społeczną, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię w ramach Erasmus+, stypendiów doktoranckich. 

Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy i budowanie późniejszej kariery zawodowej.  

Formalności aplikacyjne 

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl  

W roku akademickim 2022/23 ponad 770 studentów otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach, w tym 450 studentów otrzyma stypendia na I rok studiów. 

Więcej informacji na: www.stypendia-pomostowe.pl 

Oraz na: https://www.facebook.com/programstypendiowpomostowych/ 

KOORDYNATOR 

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości 

Telefon: (42) 631 95 58; 632 59 91
E-mail: fep@fep.lodz.pl
WWW: http://www.fep.lodz.pl