11 października 2021

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022 zostały przyznane

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego  wszystkie wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów złożone do Śląskiego Kuratora Oświaty zostały rozpatrzone pozytywnie.

W woj. śląskim w roku szkolnym 2021/2022 stypendia otrzymało 899 uczniów. Wszystkim Stypendystom serdecznie gratulujemy!

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów wypłaca się w dwóch ratach:

  • pierwsza rata – do dnia 30 listopada, za okres od września do grudnia,
  • druga rata – do dnia 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca.