10 października 2022

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023 zostały przyznane.

Śląski Kurator Oświaty ma przyjemność poinformować, że wszyscy kandydaci z naszego województwa dla których złożono wnioski, tj. 655 uczniów, otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów na  rok szkolny 2022/2023.

Zgodnie z art. 90h ust. 1 ustawy o systemie oświaty stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który:

– otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen

lub

– wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

 

Prezes Rady Ministrów przyznaje stypendium jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.