21 grudnia 2021

System Informacji Oświatowej- Raporty subwencyjne

• Strefa Pracownika – Raporty subwencyjne


W Strefie Pracownika systemu informacji oświatowej zostały udostępnione raporty subwencyjne do weryfikacji i potwierdzenia przez jednostki samorządu terytorialnego.

W Strefie Pracownika SIO znajdują się również materiały ułatwiające proces potwierdzania raportów:

• pismo Ministra Edukacji i Nauki do JST w sprawie weryfikacji danych subwencyjnych,
• pis wag subwencyjnych na rok 2022,
• instrukcja potwierdzania danych w strefie dla zalogowanych SIO (ze strony JST) i udziale dyrektora szkoły lub  placówki w procesie potwierdzania,
• założenia do wyliczania etatów subwencyjnych,
• plik do wyliczania subwencyjnych etatów nauczycieli,
• plik do weryfikacji wag naliczanych średniorocznie,
• pomocnicze raporty do weryfikacji danych do subwencji na rok 2022.

Wskaźniki zwiększające i zmniejszające liczbę uczniów szczegółowo opisuje Załącznik do projektu rozporządzenia w sprawie subwencji na rok 2022- do konsultacji zewnętrznych, uzasadnienie do ww. rozporządzenia zawiera szczegółowe omówienie przyczyn zastosowania wskaźników.

Weryfikacji danych subwencyjnych na rok 2022 zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 584) jednostki samorządu terytorialnego powinny dokonać w ciągu 30 dni od daty udostępnienia raportów.

Uprzejmie prosimy o weryfikację danych oraz ich potwierdzenie.

Od dokładności weryfikacji danych zależeć będzie w sposób bezpośredni wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na rok 2022.

Załączniki:

1. Pismo_do_JST_w_sprawie_weryfikacji_danych_do_subwencji_na_rok_2022

2.Opis_wag_subwencyjnych_na_-2022_rok

3.Instrukcja_potwierdzania_danych_w_strefie_pracownika

4.Zalozenia_do_wyliczania_etatow_subwencyjnych

5.Plik_pomocniczy_do_wyliczen_etatow_subwencyjnych_v2

6.Plik_pomocniczy_do_weryfikacji_wag_naliczanych_w_sposob_srednioroczny_v2.

7.Uproszczony_plik_pomocniczy_do_wyliczen_etatow_subwencyjnych_v1.

8.Instrukcja_kalkulator_etatów_subwencyjnych.pdf

9.excel_97_2003_Uproszczony_plik_pomocniczy_do_wyliczen_etatow_subwencyjnych_v1

10.excel_97_2003_Plik_pomocniczy_do_weryfikacji_wag_naliczanych_w_sposob_srednioroczny_v1