24 listopada 2022

Szkolenia dla uczniów, rodziców i nauczycieli w ramach „Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego”

Koordynatorzy Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego zapraszają uczniów, rodziców i nauczycieli do udziału w szkoleniach, a także do korzystania z doradztwa psychologiczno-pedagogicznego. Propozycje są dostępne na Internetowej Platformie Specjalistyczno-Doradczej, która powstała w ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego.

Więcej informacji znajduje się na Internetowej Platformie Specjalistyczno-Doradczej.

Biuletyn do pobrania – przykładowe szkolenia w listopadzie.