13 czerwca 2022

Szkolenia e-learningowe w zakresie wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nt. Egzamin maturalny – zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023 (10-30 czerwca 2022 r.).

Szanowni Państwo,

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie e-learningowe w formule blended dedykowane  nauczycielom konsultantom, doradcom metodycznym, pracownikom placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nt. Egzamin maturalny – zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023 (10-30 czerwca 2022 r.).

Szkolenie z każdego przedmiotu (język polski, język angielski, matematyka, biologia, historia) może zaczynać się w innym terminie, stąd prośba o uważne zapisywanie się i zwracanie uwagi, jakiego przedmiotu dotyczy. Oprócz części samokształceniowej na platformie Moodle, z każdego przedmiotu odbędzie się również spotkanie w czasie rzeczywistym. Terminy rozpoczęcia poszczególnych szkoleń i spotkań online mogą ulec zmianie.

Uczestnicy:

  • poznają zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych
  • dowiedzą się jakie są zasady wdrażania ww. zmian
  • będą potrafili zrealizować szkolenia kaskadowe w swoich placówkach
  • nauczyciele przygotowujący uczniów do egzaminu maturalnego uzyskają wiedzę na temat wiadomości i umiejętności wymaganych w standardach egzaminacyjnych.

Rejestracja i więcej informacji na stronie:

 

https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6643