31 października 2017

Szkolenia międzynarodowe w programie Erasmus+

Szkolenie „Behind the scenes of the teachers education – new challenges in Europe” – międzynarodowe szkolenie w programie Erasmus+   – Sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że w ramach programu Erasmus+, Sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe istnieje możliwość udziału w szkoleniach międzynarodowych. Wydarzenia realizowane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ mają na celu wspieranie wdrażania programu Erasmus+ i współpracy między organizacjami oraz zapewnienie wysokiej jakości działań projektowych. Szkolenia umożliwiają nawiązanie kontaktów z instytucjami z zagranicy oraz uzyskanie praktycznych informacji na temat wnioskowania i realizacji projektów. Udział w tych międzynarodowych wydarzeniach finansowany jest ze środków programu Erasmus+.


Szkolenie: „Behind the scenes of the teachers education – new challenges in Europe”

  • Termin wydarzenia: 29.11.2017 – 02.12.2017
  • Miejsce: Miedzeszyn koło Warszawy
  • Termin zgłoszeń: 5 listopada 2017 r.

Tematyka i cele
To międzysektorowe seminarium organizowane jest w ramach horyzontalnego priorytetu wspierania wysokiej jakości nauczania i szkolenia.
Tematyka szkolenia to: kształcenie nauczycieli, wprowadzanie nowych nauczycieli do zawodu, w tym mentoring dla młodych nauczycieli, a także dalsze szkolenie doświadczonych nauczycieli.
W wydarzeniu uczestniczyć będą uczestnicy reprezentujący trzy sektory: odpowiedzialni za kształcenie nauczycieli (HE), szkolenie w miejscu pracy (VET) oraz nauczyciele i dyrektorzy szkół (SE). Oznacza to, że uczestnicy będą mogli przeprowadzić kompleksowe dyskusje na temat odpowiednich tematów – kształcenia nauczycieli i ich dalszego szkolenia.
Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem – będą mieli wsparcie trenerów doświadczonych w prowadzeniu szkoleń międzynarodowych.
Głównym celem seminarium jest zwiększenie liczby dobrej jakości projektów w zakresie wspierania wysokiego poziomu nauczania i szkolenia obecnych i przyszłych nauczycieli.

Cele szczegółowe to:

  • wymiana doświadczeń i perspektyw przedstawicieli trzech sektorów, dotyczących edukacji obecnych i przyszłych nauczycieli i wychowawców;
  • tworzenie partnerstw w ramach programu Erasmus + i kontynuowanie współpracy międzynarodowej.

Oczekiwane rezultaty:
Uczestnicy poszerzą wiedzę na temat edukacji obecnych i przyszłych nauczycieli i wychowawców w różnych krajach; znajdą partnerów międzynarodowych i stworzą wstępne wersje projektów Erasmus+.

Uczestnicy: szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji dysponuje 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników sektora VET.

Zgłoszenia
Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Warunki uczestnictwa
Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+. Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy. Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia. Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 PLN (proszę zapoznać się z regulaminem).
Pytania dotyczące tego wydarzenia należy kierować do p. Małgorzaty Dybały z FRSE, e-mail: mdybala@frse.org.pl