14 stycznia 2022

Szkolenie dla nauczycieli – Diagnoza typów uczniów. Style myślenia i sposób nauki

W ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenie Wspólnota Polska serdecznie zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie „Diagnoza typów uczniów. Style myślenia i sposób nauki”, które odbędzie się 18 stycznia 2022 r. o godz. 20:00 w formule on-line.


Program szkolenia:

  • Jakimi typami uczniów są twoi podopieczni?
  • Czym charakteryzuje się typ intelektualny?
  • Jakie zadania są najlepsze dla typu emocjonalnego?
  • Jak zaangażować i zmotywować typ działający?
  • Co wpływa na wyniki osiągane przez typ współpracujący?
  • Jak, pracując z grupą, dotrzeć do każdego ucznia?

Szkolenie poprowadzi dr Elżbieta Zubrzycka – magister psychologii (specjalizacja: psychologia kliniczna); doktor nauk humanistycznych. Wykładała na Akademii Medycznej w Gdańsku, a następnie zajmowała się pracą terapeutyczną w Poradni Nerwic dla Dzieci w Gdańsku. Ukończyła dwuletnie studium psychoterapii oraz liczne szkolenia w zakresie technik terapeutycznych, takich jak: terapia rodzin w podejściu systemowym, prowadzenie grup Balinta, NLP, hipnoza. Równolegle wykładała w Instytucie Psychologii U.G. (psychologię rodziny, wychowawczą, rozwojową, techniki  terapeutyczne, psychosomatykę). Prowadziła badania naukowe w ramach projektów międzyresortowych.

Link do rejestracji: https://odnswp.pl/2022/01/11/diagnoza-typow-uczniow-style-myslenia-i-sposob-nauki/