24 października 2017

Szkolenie – Edukacja szkolna KA 1

Zaproszenie na szkolenia nt. programu Erasmus+ Edukacja szkolna KA 1, organizowane w Częstochowie, Rybniku, Katowicach i Bielsku-Białej.


Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza dyrektorów szkół i placówek i nauczycieli na szkolenia nt. programu Erasmus+ Edukacja szkolna KA 1:

  • 26 października br. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie w godz. 10.00-14.00
  • 3 listopada br. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku w godz. 9.00-13.00
  • 6 listopada br. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach w godz. 9.00-13.00
  • 9 listopada br. w I Liceum Ogólnokształcącym Bielsku-Białej w godz. 9.00-13.00.

Celem szkoleń jest przedstawienie możliwości uzyskania przez szkołę środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli za granicą w programie Erasmus+ edukacja szkolna KA 1 oraz przygotowanie do wnioskowania o środki programu w roku 2018. Zgłoszenia udziału będą przyjmowane za pośrednictwem platformy wymiany informacji z dyrektorami szkół do wyczerpania miejsc, najpóźniej do dnia 25 października br.