13 października 2021

Szkolenie Moc edukacji pozaformalnej

Szkolenie poświęcone formom i metodom edukacji pozaformalnej oraz łączeniu podejść formalnych i pozaformalnych we współpracy międzysektorowej. 


Podczas szkolenia uczestnicy porozmawiają o roli i recepcji edukacji pozaformalnej w różnych krajach UE oraz omówią europejską strategię NFE. Będzie to też świetna okazja do podzielenia się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami i dokonać ewaluacji codziennych praktyk edukacyjnych w pracy z młodzieżą.

Wydarzenie ma na celu skłonienie uczestników do refleksji na temat siły edukacji pozaformalnej poprzez eksperymentowanie z różnymi rodzajami metod edukacyjnych: formalnych, pozaformalnych i nieformalnych oraz promowanie edukacji (pozaformalnej) jako skutecznego narzędzia upodmiotowienia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania. Zwrot kosztów podróży zapewnia Narodowa Agencja Programu Erasmus+.

Kto może aplikować

Nauczyciele, pracownicy młodzieżowi, trenerzy, liderzy projektów młodzieżowych.

Formalności aplikacyjne

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronach SALTO.

MIEJSCE

Szwecja

KIEDY

29.11.2021 – 03.12.2021 r.,

TERMIN ZGŁOSZEŃ

20.10.2021 r. godz. 23:59