23 maja 2023

Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole – szkolenie regionalne

Data przyjmowania zgłoszeń: 2023-06-12

Miejscowość: Częstochowa


Kontakt: Marina Warsimaszwili e-mail: marina.warsimaszwili@ore.edu.pl tel. 22 345 37 20

czas: 12 czerwca 2023 r. 14:00-19:30

Punkty programu

14.00–14.15 – rejestracja, wprowadzenie w tematykę szkolenia

14.15-15.45 – Jak mówić i pisać o migrantach? Organizacja działań akulturacyjnych i integracyjnych w szkole dla dzieci z doświadczeniem migracyjnym. Przykłady dobrych praktyk

15.45- 16.15 – Program integracji językowej online. Nauczanie integrujące w kontekście europejskim – metoda NIKE

16.30– 16.30 – Przerwa

16.30 – 18.00 – Strategie dydaktyczne w pracy z uczniami z doświadczeniem migracji

18.00 – 19.30 – Zasady dostosowania materiałów dydaktycznych i przedmiotowych programów nauczania