4 września 2017

Udział Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Wicekuratorów Oświaty w uroczystych inauguracjach roku szkolnego 2017/2018

Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer uczestniczyła w uroczystej inauguracji roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach, ul. Przyjazna 7a – Dzielnica Giszowiec.
4 września rok szkolny w Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi rozpoczęło 919 uczniów, w tym 53 z Gimnazjum nr 15 włączonego do SP 51. 12 oddziałów w SP 51 to oddziały integracyjne. Kadrę stanowi 119 pracowników pedagogicznych oraz 45 pracowników administracji i obsługi.

W czasie wakacji w szkole trwały prace konserwatorsko – remontowe, których efektem są m. in.: pracownia chemiczno – fizyczna, geograficzno – biologiczna, historyczna, matematyczna, sala multimedialna. Wyremontowane zostały sale językowe, zainstalowano nowe tablice interaktywne, zakupiono pomoce dydaktyczne.

W ubiegłym roku szkolnym uczniowie tej szkoły odnieśli wiele sukcesów w różnego rodzaju konkursach i turniejach.

Wicekurator Jacek Szczotka uczestniczył w uroczystości inaugurującej rok szkolny 2017/2018 w II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Cieszynie.

Wicekurator Dariusz Domański wziął udział w uroczystości inaugurującej rok szkolny 2017/2018 w Zespole Szkół nr 2 w Rybniku, Teatr Ziemi Rybnickiej, Plac Teatralny 1