14 lutego 2019

Ustalanie planu sieci szkół na rok szkolny 2019/2020 – informacja MEN, przykładowe uchwały

12 lutego br. minister Anna Zalewska skierowała list do samorządowców z całej Polski. Przypomniała w nim, że zgodnie z przepisami ustawowymi, przyjętymi w roku 2016, jednym z ważnych zadań stojących przez radami gmin i radami powiatów jest ustalenie nowych planów sieci szkół od 1 września 2019 r.

Minister edukacji przypomniała o najważniejszych zmianach w systemie edukacji, które zostały zaplanowane na rok 2019: – W bieżącym roku zakończy się kolejny etap zmian w polskim systemie edukacji. Sfinalizowany zostanie proces wygaszania kształcenia na poziomie gimnazjalnym. Pierwsi absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych opuszczą mury swoich szkół, a dalsze kształcenie będą kontynuować w 4–letnich liceach ogólnokształcących i 5-letnich technikach lub branżowych szkołach I stopnia.

Szefowa MEN poinformowała również, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało przykładowe uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół: – Plany te powinny uwzględniać wszystkie ww. zmiany, w tym przekształcenia szkół, które dokonają się z początkiem roku szkolnego 2019/2020. Wzorem roku 2017, aby Państwa wesprzeć w realizacji tego zadania, przygotowaliśmy przykładowe uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych.

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja/ustalanie-planu-sieci-szkol-od-1-wrzesnia-2019-r

Ustalanie planu sieci szkół na rok szkolny 2019/2020 – informacja MEN, przykładowe uchwały

Załączniki

List Pani Minister do samorządów
Data: 2019-02-14, rozmiar: 2 MB
Ustalanie planu sieci szkół
Data: 2019-02-14, rozmiar: 26 KB
Załącznik do uchwały rady gminy
Data: 2019-02-14, rozmiar: 41 KB
Załącznik nr 1 do uchwały rady powiatu
Data: 2019-02-14, rozmiar: 84 KB
Załącznik nr 2 do uchwały rady powiatu
Data: 2019-02-14, rozmiar: 59 KB