15 września 2021

Webinarium EPALE – Jak diagnozować zasoby karierowe dorosłych

Projektowanie i rozwijanie karier zawodowych warto oprzeć na rzetelnej diagnozie zasobów.

Webinarium adresowane jest do doradców zawodowych i wszystkich, którzy są zainteresowani tematem projektowania i rozwijania karier edukacyjno-zawodowych. Będziemy rozmawiać o tym, jak rozpoznawać zasoby karierowe dorosłych i co warto diagnozować, aby wzmocnić samoświadomość klientów na temat ich zasobów i ograniczeń.


Poszukamy odpowiedzi na pytania:

  • Czym są zasoby karierowe?
  • Jak można je diagnozować?
  • Jakie są cechy dobrej diagnozy?
  • Jak dobierać metody, techniki i narzędzia diagnostyczne?
  • Jakie kompetencje diagnostyczne powinien posiadać doradca zawodowy pracujący z osobami dorosłymi?

Webinarium odbędzie się 7 października 2021 roku, godz. 17.00. Webinarium poprowadzą: dr hab. Małgorzata Rosalska i dr Jakub Wierzbicki.

Organizatorzy: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Krajowe Biuro EPALE

Więcej informacji oraz link do rejestracji na webinarium! 

Udział w webinarium jest bezpłatny.  Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktywnego konta lub rejestracja na Platformie EPALE: Zarejestruj się

dr hab. Małgorzata Rosalska – Pedagog, doradca zawodowy, adiunkt w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w problematyce z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, polityki rynku pracy, edukacji dorosłych i polityki oświatowej. Ambasadorka EPALE.

dr Jakub Wierzbicki – psycholog, pedagog, doradca zawodowy. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie adiunkt w Collegium da Vinci w Poznaniu. W 2017 roku obronił doktorat z psychologii na Uniwersytecie Gdańskim. Interesuje się zagadnieniami związanymi z doradztwem zawodowym, planowaniem i zarządzaniem karierą, dynamiką małej grupy oraz psychologią ekonomiczną. Prowadzi szkolenia z zakresu rozwijania kompetencji diagnostycznych w doradztwie zawodowym i personalnym oraz kompetencji społecznych.