22 kwietnia 2021

Webinarium EPALE – Szkoły dla dorosłych a środowisko lokalne

Szkoły dla dorosłych, podobnie jak inne placówki oświatowe, zmieniają się, a oczekiwania w stosunku do nich rosną. Muszą dbać o jakość nauczania i dobrą opinię, na które wpływ ma wiele czynników. Jednym z nich jest tworzenie właściwego klimatu sprzyjającego efektywnemu współdziałaniu nauczycieli z innymi podmiotami oraz ze środowiskiem lokalnym.
Obecnie wzrasta świadomość konieczności współpracy. W przypadku szkół, w których uczą się osoby niepełnoletnie podstawą jest współpraca na poziomie: uczniowie – nauczyciele – rodzice. W przypadku szkół dla dorosłych konieczny jest inny rodzaj współdziałania.