5 maja 2022

Wojewódzki konkurs „Wirtualne warsztaty rzemieślnicze”

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku zaprasza do uczestnictwa w konkursie „Wirtualne warsztaty rzemieślnicze”.

Sejmik Województwa Śląskiego ustanowił rok 2022 Rokiem Rzemiosła w województwie śląskim. Wpisując się w te działania Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku wychodzi z inicjatywą zorganizowania konkursu „Wirtualne warsztaty rzemieślnicze”.

Celem konkursu jest popularyzowanie i przybliżanie pracy rzemieślników oraz ich funkcjonowania w społeczeństwie. Powstałe w wyniku konkursu prace będą mogły zostać wykorzystane jako środki dydaktyczne do realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego lub preorientacji zawodowej.

W konkursie mogą uczestniczyć zespoły uczniowskie maksymalnie dwuosobowe. Zadaniem zespołu jest przedstawienie wybranego zawodu w ciekawy sposób, wykorzystując np. przestrzeń warsztatu rzemieślnika, jego umiejętności, stosowane narzędzia, informacje na temat zawodu, jego historię i tradycję.

Konkurs jest jednoetapowy. Uczniowie startują w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe.

Praca konkursowa może być wykonana w formie:

  • animacji komputerowej (do 30 sekund);
  • filmu, filmu w formie wywiadu, itp. (do 3 minut);
  • strony internetowej ;
  • projektu 3D z ewentualnym wydrukiem na drukarce 3D ;
  • lub innej formie, po konsultacji z organizatorami.

Autorzy prac mogą w dowolny sposób interpretować temat.

Prace konkursowe będą oceniane przez komisję składającą się z przedstawicieli cechu rzemiosł, doradców zawodowych, nauczycieli szkół zawodowych oraz  pracowników RODNiIP „WOM” w Rybniku.

Terminarz konkursu:

  • zgłoszenie udziału w konkursie – przesłanie karty zgłoszenia (załączniki) na adres: rokrzemiosla@wom.edu.pl do 30.05.2022 r.
  • przesłanie prac konkursowych do 7.09.2022 r.
  • ogłoszenie wyników konkursu – 1.08.2022 r. na stronie internetowej RODNiIP „WOM” w Rybniku;
  • rozdanie nagród – październik 2022 roku.

Prace konkursowe można przesyłać drogą mailową na adres: rokrzemiosla@wom.edu.pl oraz pocztą tradycyjną na adres: RODNiIP „WOM” w Rybniku, ul. Parkowa 4a 44-200 Rybnik z dopiskiem KONKURS lub osobiście do siedziby organizatora w godzinach: 08:00 – 15:30.

Regulamin i szczegóły konkursu na stronie: www.wom.edu.pl

Link bezpośredni:

https://wom.edu.pl/wp-content/uploads/2014/05/KONKURS-rzemioslo-regulamin-1-3.docx

Załącznik – regulamin konkursu:

KONKURS -rzemioslo-regulamin-13.docx

Opracowano na podstawie informacji przekazanych przez RODNiIP WOM w Rybniku

Załączniki

KONKURS -rzemioslo-regulamin-13
Data: 2022-05-05, rozmiar: 2 MB