14 marca 2022

Wojna w Ukrainie. Jak rozmawiać o niej z dziećmi i młodzieżą?

Wojna w Ukrainie. Jak rozmawiać o niej z dziećmi i młodzieżą?

Wydarzenia w Ukrainie wzbudziły duże emocje u wszystkich – zarówno uczniów i uczennic, jak i nauczycieli i nauczycielek.

Centrum Edukacji Obywatelskiej przygotowało dokument, w którym zebrane zostały przydatne materiały do pracy, rozmów z uczniami. Znajdziecie w nim Państwo m.in. scenariusze zajęć, przewodniki metodyczne oraz artykuły, które pogrupowano w sekcje tematyczne:

– migracje i uchodźstwo,

– dezinformacja, fake newsy i krytyczna analiza przekazów medialnych,

– emocje,

– polityka, wojny konflikty.

Materiały można pobrać ze strony https://blog.ceo.org.pl/wp-content/uploads/2022/02/Jak-rozmawiac-z-mlody…