6 lipca 2022

Wyniki egzaminu maturalnego 2022

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym, tj. w maju 2022 r. Maturę zdało 78,2 proc. uczniów. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych przystąpiło 268 257 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i branżowej szkoły II stopnia) oraz 34 obywateli Ukrainy.

Szczegółowe informacje są dostępne w załączonej prezentacji.

Źródło: strona internetowa MEiN

Załączniki:

Zał. Wstępne informacje EM22_PREZENTACJA