8 października 2021

Wypłata I raty Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022

W związku ze zbliżającym się terminem wypłaty I raty (za okres od wrzesień do grudzień 2021 roku) stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznanych na rok szkolny 2021/2022, Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że płatność nastąpi po uruchomieniu środków przez Ministra Finansów na rachunki bankowe wskazane w złożonych wnioskach, będących podstawą wypłaty I raty stypendium.


Wniosek o wypłatę stypendium należy przesłać w oryginale w terminie do dnia 22.10.2021r. pocztą tradycyjną (na adres: Kuratorium Oświaty w Katowicach ul. Powstańców 41a,
40-024 Katowice).

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z wypełnieniem wniosku o wypłatę stypendium, prosimy o kontakt pod nr telefonu (32) 606-30-69.