5 października 2022

Wypłata I raty Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023

Informacja dotycząca wypłaty I raty Stypendium
Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023

 

W związku ze zbliżającym się terminem wypłaty I raty stypendium Prezesa Rady Ministrów (za okres: od września do grudnia 2022 roku) przyznanych na rok szkolny 2022/2023, Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że płatność nastąpi po uruchomieniu środków przez Ministra Finansów, na rachunki bankowe wskazane w złożonych wnioskach, będących podstawą wypłaty I raty stypendium.

Wniosek o wypłatę stypendium należy przesłać w oryginale w terminie do dnia 19.10.2022r. pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Katowicach

ul. Powstańców 41a

40-024 Katowice

Załączniki

Wniosek SPRM 2022_2023
Data: 2022-10-05, rozmiar: 344 KB