14 marca 2023

Wypłata II raty Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023

Informacja dotycząca  wypłaty  II raty Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023.


W związku ze zbliżającym się terminem wypłaty II raty (za okres od stycznia do czerwca 2023r.) stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznanych na rok szkolny 2022/2023 Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że płatność nastąpi po uruchomieniu środków przez Ministra Finansów na rachunki bankowe wskazane w złożonych oświadczeniach, będących podstawą wypłaty I raty stypendium.

Tylko i wyłącznie w przypadku zmiany danych m.in. numeru rachunku bankowego, nazwy posiadacza rachunku bankowego zaktualizowany wniosek w oryginale należy przesłać w terminie do dnia 31.03.2023 r. pocztą tradycyjną (na adres: Kuratorium Oświaty w Katowicach ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice).

Prosimy nie przesyłać oświadczeń w przypadku braku zmiany dyspozycji.

Załączniki:   Wniosek SPRM 2022_2023