5 czerwca 2017

XXIII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży 2017 r.

„Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej” to temat przewodni tegorocznej XXIII sesji Sejmu RP Dzieci i Młodzieży.

Kuratorium Oświaty w Katowicach zapewniło bezpieczne warunki podróży i opiekę nad grupą delegatów z naszego województwa. W tym roku dzieciom i młodzieży towarzyszył Wicekurator Oświaty w Katowicach Pan Dariusz Domański.

1 czerwca 2017 r. młodzi posłowie już po raz dwudziesty trzeci zasiedli w ławach poselskich, by wspólnie obradować nad projektem uchwały, wypracowanym wcześniej na posiedzeniu komisji problemowej.

Sejm Dzieci i Młodzieży to wyjątkowy projekt edukacyjny Kancelarii Sejmu, realizowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz Instytutem Pamięci Narodowej.

W projekcie wzięli udział uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, którzy w czasie siedmiotygodniowej rekrutacji musieli podjąć działania animacyjno-badawcze związane z wybranym miejscem, kojarzącym się z systemem totalitarnym. Zadanie rekrutacyjne polegało na ustaleniu, czy w przestrzeni publicznej, którą zamieszkują uczniowie znajduje się miejsce, którego nazwa nawiązuje do systemu totalitarnego. Jeśli takie miejsce jest, musieli zaproponować działania zmierzające do zmiany nazwy i upowszechnić wiedzę o nowym patronie. Jeśli takiego miejsca nie ma, zadaniem młodzieży było znalezienie miejsca wartego upamiętnienia, które nie ma swego patrona i wskazanie jego nowego bohatera oraz rozpropagowanie o nim wiedzy w społeczności lokalnej.

Spośród 521 dwuosobowych zespołów komisja oceniająca Instytutu Pamięci Narodowej wyłoniła 230 najwyżej ocenionych.

W sesji Sejmu w dniu 1 czerwca 2017 r. wzięło udział 25 zespołów (50 osób) z województwa śląskiego. Uczniowie szkół m.in. z Częstochowy, Pawłowic, Katowic, Lędzin, Zawiercia, Bielska-Białej, Dąbrowy Górniczej, Wodzisławia Śląskiego oraz Rudy Śląskiej.

Dwa najlepsze zespoły uczestniczyły w komisji sejmowej w dniach 13 i 14 maja. Byli to uczniowie: Marta Gajda i Patrycja Mach z Gimnazjum nr 1 im. Ks. Tomasza Wuwera z Pawłowic oraz Szymon Piecha i Jakub Frelich z IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybnika.

Organizatorzy przedsięwzięcia zorganizowali zwiedzanie miejsc szczególnie ważnych dla narodowej tożsamości, by poznać historię i dzieje miejsc kojarzących się z systemem totalitarnym, m.in.:
– pomnik ks. Skorupki przy Katedrze św. Floriana,
– tablicę patrona przy szkole im. Witolda Pileckiego,
– dawny Akademik studentów żydowskich – po wojnie siedzibę NKWD / UB,
– siedzibę sowieckiego Trybunału Wojennego,
– siedzibę UB przy ulicy Cyryla i Metodego,
– Krzyż upamiętniający Rzeź Pragi w 1794 r. przy ulicy Jagiellońskiej koło cerkwi św. M. Magdaleny,
– pomnik pomordowanych w praskich więzieniach więźniów politycznych przy ulicy Namysłowskiej,
– gmach Dyrekcji Kolei Państwowych, w którym mieściły się kolejno: 1939-1944 Komenda Dzielnicowa (Abschnittswache Praga (lub Ost)) niemieckiej Policji Porządkowej, 1944-1945 – władze stołeczne, 1944-1945 – Miejski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, 1945 – pierwsza siedziba w zdobytej przez Armię Czerwoną Warszawie centralnych władz państwowych,
– kościół MB Zwycięskiej oraz cmentarz przy fabryce Wedla,
– obóz przejściowy / wysyłki na roboty do Niemiec.