24 czerwca 2024

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Uczniowie odebrali już świadectwa szkolne i rozpoczęli wakacje.

Z tej okazji Śląski Kurator Oświaty, pani Aleksandra Dyla, złożyła życzenia.