4 października 2021

Zapraszamy do udziału w Kampanii pod hasłem „Dzielmy się pozytywną energią…” – w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie!

Śląski Kurator Oświaty ogłasza prowadzenie w roku szkolnym 2021/2022 Kampanii pod hasłem „Dzielmy się pozytywną energią…” w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka w województwie śląskim.


Cele Kampanii:

  • wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej,
  • przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,
  • edukacja dla bezpieczeństwa
    oraz
  • wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny,
  • wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie,
  • wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

W ramach Kampanii zaplanowano prowadzenie konkursów tematycznych dla uczniów oraz konferencję i warsztaty dla nauczycieli. O kolejnych wydarzeniach informować będziemy na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Zapraszamy nauczycieli i uczniów do udziału w proponowanym przedsięwzięciu.