7 lutego 2023

Zaproszenie do udziału w konkursach realizowanych w ramach projektu: „Grudzień 1981, Wujek – Pamiętamy. 4 kartki z kalendarza – 13, 14, 15, 16 grudnia 1981”

Kuratorium Oświaty w Katowicach i Śląskie Centrum Wolności i Solidarności we współpracy z X Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego Akademickim w Katowicach realizują projekt „Grudzień 1981, Wujek – Pamiętamy. 4 kartki z kalendarza – 13, 14, 15, 16 grudnia 1981”. Projekt ma na celu rozbudzanie zainteresowania historią współczesną, kształtowanie szacunku wobec bohaterów, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, pogłębienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym Rzeczypospolitej, wspieranie młodzieży w rozwoju i poszerzaniu własnych zainteresowań.

Organizatorzy wraz z Koordynatorem zapraszają dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego do udziału w aktywnościach zaplanowanych w projekcie:

  1. Konferencji online dla nauczycieli organizowanej przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, w ramach której uczestnicy poznają historię powstania Muzeum – Izby Pamięci Kopalni Wujek w Katowicach,

  2. Konkursach dla uczniów i nauczycieli,

  3. Gali Finałowej w czerwcu 2023 r.

W ramach projektu odbędą się następujące konkursy dla uczniów i nauczycieli:

  1. Konkurs publicystyczny: „Śledztwo dziennikarskie – reportaż”. Wydarzenia 1981 r. w kopalni Wujek w kontekście historycznym i politycznym.

  2. Konkurs teatralny: Wydarzenia 1981 r. w kopalni Wujek w ujęciu literackim i aktorskim.

  3. Konkurs plastyczny: Wydarzenia 1981 r. w kopalni Wujek w ujęciu twórców komiksu.

  4. Konkurs muzyczny: Wydarzenia 1981 r. w kopalni Wujek w ujęciu poetycko-wokalnym.

  5. Konkurs nauczycielski: Wydarzenia 1981 r. w kopalni Wujek tematem zajęć dla młodzieży dotyczących najnowszej historii.

  6. Konkurs uzyskania tytułu „Aktywna szkoła”: za udział uczniów w zwiedzaniu Muzeum – Izby Pamięci Kopalni Wujek w Katowicach oraz aktywny udział w konkursach organizowanych w ramach projektu.

Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursów upływa 28 lutego 2023 r.

Prace konkursowe należy przesyłać do 19 maja 2023 r.

Osoby do kontaktu:

Koordynator: X Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach, Bogdan Starzyczny, e-mail: wujek81@xlo.pl, tel. 32 259 77 59,

Organizator: Kuratorium Oświaty w Katowicach, Joanna Końska, tel. 32 606 30 14.

Załączniki

Regulamin konkursu publicystycznego
Data: 2023-02-08, rozmiar: 29 KB
Regulamin konkursu teatralnego
Data: 2023-02-08, rozmiar: 28 KB
Regulamin konkursu plastycznego
Data: 2023-02-08, rozmiar: 29 KB
Regulamin konkursu muzycznego
Data: 2023-02-08, rozmiar: 22 KB
Regulamin konkursu nauczycielskiego
Data: 2023-02-08, rozmiar: 29 KB