23 września 2022

Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym „Zrozumieć niepełnosprawność”


Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku w Goczałkowicach-Zdroju zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych  do udziału w konkursie plastycznym „Zrozumieć niepełnosprawność”. Każdy autor może nadesłać jedną pracę plastyczną wykonaną samodzielnie dowolną techniką malarską lub rysunkową.

Cele konkursu:

  1. Kształtowanie kreatywnej pełnej tolerancji postawy wobec niepełnosprawności,
  2. Kształtowanie postawy twórczej dzieci i młodzieży,
  3. Przybliżenie zagadnień dotyczących niepełnosprawności, takich jak: integracja, tolerancja, równość.

Prace można nadsyłać w terminie do 14 listopada 2022 r.

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora konkursu.